Donice Corten

Surowa stal cortenowa, ze względu na charakterystyczny dla niej proces dojrzewania / utleniania, uważana jest za materiał „żywy”. Materiał ten może z czasem zmieniać odcienie w zależności od kształtu przedmiotu, miejsca, w którym jest zainstalowany oraz w zależności od cykli starzenia, którym podlega produkt.

Cart 0 items0